VP_Sus_hand_1920x550.jpg

Hiilikädenjälki – kasvatetaan sitä

Me pidämme huolta tuotteen hiilijalanjäljen minimoimisesta, mm. raaka-ainevalintojen, valmistuksen, pakkausten sekä kuljetuksen myötä. Sinun tehtäväksesi jää hiilikädenjäljen maksimointi. Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan kaikkien positiivisten ympäristövaikutusten summaa, joka tuotteella pystytään sen elinkaaren aikana luomaan.

Tavoitteemme on aina ollut mahdollisimman pieni hiilijalanjälki, ja mahdollisimman suuri hiilikädenjälki. Siivoamalla Vileda Professionalin ympäristöystävällisillä tuotteilla oikeaoppisesti, ja huoltamalla niitä tarkoin, voit omalla työpanoksellasi kasvattaa tuotteen hiilikädenjälkeä. Näin saamme yhdessä aikaan mahdollisimman ympäristöystävällisen siivouksen.

Eri Vileda Professional tuoteryhmissä on valtavasti tuotteita, joiden kohdalla niiden ympäristövaikutus muodostuu pääosin hiilikädenjäljestä, ja vain osittain hiilijalanjäljestä. Panostamalla markkinoiden kestävimpiin välineisiin, sekä käyttämällä ja huoltamalla niitä oikein, saadaan aikaan positiivinen hiilikädenjälki, joka on moninkertaisesti suurempi kuin tuotteen kertaluonteinen hiilijalanjälki. Mitä kestävämpi tuote on, sitä pienempi myös uusimistarve on. Tämä tarkoittaa, että uusia tuotteita ei myöskään tarvitse valmistaa yhtä paljon, ja ympäristön kannalta paras tuote onkin tuote, jota ei valmisteta ollenkaan.

Ensimmäinen askel kohti pienempää hiilijalanjälkeä on siivoustekstiilien esivalmistelu. Oikea määrä tekstiileihin lisättyä kosteutta ennen siivoustyön aloittamista varmistaa, että veden ja kemikaalien kulutus jää mahdollisimman pieneksi. Tämän lisäksi Vileda Professionalin mopeissa on myös markkinoiden suurin liankantokapasiteetti. Tämä tarkoittaa, että kohteeseen tarvittava määrä moppeja on pienempi kuin verrokeilla, ja näin ollen yhdessä koneellisessa pestään suurempi määrä siivottavia neliöitä. Tämä johtaa siihen, että pesuprosessista aiheutuva ympäristökuormitus on pienempi, kun pesukoneen käyttö jää vähemmälle. Moppimäärän optimointi on tarkkaa puuhaa, sillä tämä tulee mitoittaa kunkin siivottavan kohteen mukaan. Vileda Professionalin alueelliset yhteyshenkilöt ovat tässä ensiluokan asiantuntijoita. He auttavat sinua mielellään kartoittamaan juuri sinun kohteeseesi sopivat siivousvälinemäärät ja -tyypit! 

Suurempi kädenjälki Vileda Professionalilla:

Mikrokuituteknologia

VP_Sus_micro_305x305.jpg

Mikrokuituteknologia

Vileda Professional oli pioneerina tuomassa mikrokuidut siivousalalle. Omilla innovatiivisilla teknologioilla, kuten Evolon® -materiaalilla, me jatkamme kehitystyötä, vieden siivoustehokkuutta kohti äärirajoja.

Mikrokuitutekstiilit ovat täysin ylivoimaisia, kun haetaan parasta puhdistustehoa. Mikrokuitujen vertaaminen perinteisiin kuituihin on täysin turhaa, sillä peli on ohi ennen kuin se edes ehtii alkaa. Mikrokuitupyyhkeitä on saatavilla monina erilaisina versioina, kuten neulotut pyyhkeet sekä kuitukangaspyyhkeet. Pyyhe tulisi aina valita sen mukaan mikä sen käyttötarve kussakin kohteessa/tilanteessa on. Nykyään on myös saatavilla innovatiivisia hybridimalleja, kuten Vileda Professionalin PVAmicro, jossa yhdistyvät mikrokuidun puhdistusteho, loistava imukyky, sekä säämiskätyyppinen tuntuma.

Verratonta kestävyyttä

VP_Sus_durability_305x305.jpg

Verratonta kestävyyttä

Luonnon kannalta paras raaka-aine on käyttämätön raaka-aine, ja paras tuote on valmistamatta jätetty tuote. Siksi kestävät tuotteet ovat ympäristöystävällisyyden kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Jokaiselle uudelle Vileda Professional tuotteelle tehdään erilaisia kestävyysmittauksia. Näitä ovat esimerkiksi koville välineille tehtävät pudotustestit, siivousvaunuille tehtävät rasitustestit, sekä tekstiileille suoritettavat pesutestit. 

Monet Vileda Professionalin mopeista selviävät tutkitusti jopa 1000 pesukerrasta. Simuloimalla tällaista rasitusta valvotuissa olosuhteissa pystymme tutkimaan kulumista tekstiilin eri elinkaarivaiheessa, ja tekemällä sen pohjalta parannuksia tuotteisiin. Vileda Professionalilla mitään ei jätetä sattuman varaan. 

Johtavaa ergonomiaa

VP_Sus_ergonomics_305x305.jpg

Johtavaa ergonomiaa

Saatat kysyä itseltäsi; miten ergonomia muka liittyy vastuullisuuteen? Meille vastuullisuus ei tarkoita pelkästään luonnosta ja ympäristöstä huolehtimista, vaan myös sosiaalista vastuullisuutta, ja vastuuta tuotteidemme käyttömukavuutta!

Me haluamme pitää huolta kaikista maailman sadoistatuhansista siivoojista, sillä siivoojat ovat siivousalan arvokkain resurssi. Siivous on ensiarvoisen tärkeää työtä, ja me haluamme nostaa tämän työn arvostusta tarjoamalla maailman parhaat välineet tämän työn tekemiseen.